privacy

Privacy waarborgen

Sleepwise vertegenwoordigd door NINE SENSES bvba garandeert je dat jouw persoonlijke informatie die jij verstrekt – zijnde alle informatie die herleidbaar is tot jouw persoon – strikt vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden zal worden doorgegeven of verkocht.

Sleepwise vertegenwoordigd door NINE SENSES bvba kan deze informatie delen met aangesloten bedrijven of zakenpartners. Heb je bezwaar tegen het vastleggen van jouw gegevens, dan kan je ons dit schriftelijk laten weten. Jouw gegevens worden dan verwijderd uit onze databank.